Team Centrum richt zich specifiek op dak- en thuisloze jongeren die langer dan 3 maanden geen vaste woon- en/of verblijfplaats hebben. Deze jongeren kunnen de weg naar de reguliere hulpverlening vaak niet vinden of hebben moeite de bestaande zorg vast te houden. Het betreft  jongeren die veelal problemen hebben op meerdere leefgebieden zoals, school, werk, sociale omgeving, gezondheid, justitie, financiën, verslaving en gebrek hebben aan een zinvolle dagbesteding.

Wanneer een jongere geen rechten heeft in Amsterdam wordt hij teruggeleid naar de gemeente van herkomst.

Aan de Nieuwezijds Voorburgwal 38 te Amsterdam beheert Streetcornerwork een zogenaamde bad- en broodvoorziening, namelijk ‘De Inloop’. Deze inloop is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur geopend voor dak- en thuisloze jongeren die cliënt zijn bij Streetcornerwork Centrum. Jongeren kunnen in de inloop gebruik maken van de douche, toilet, wasmachine, droger en keuken. Ze kunnen bij ons eten en drinken, bijslapen op 1 van de grote banken of gesprekken hebben met een hulpverlener. In de inloop is elke dag een groepswerker aanwezig.

De veldwerkers doen hun uiterste best om zo efficiënt mogelijk samen met de jongeren te zoeken naar oplossingen en de juiste verwijzing. Jongeren die vanwege gedrag en/of gebrek aan inzicht nog niet gemotiveerd zijn om stappen te zetten worden actief gemotiveerd om te werken aan hun toekomst.

Indien jongeren rechten hebben in Amsterdam kunnen ze worden aangemeld voor een screening bij de GGD en worden ze afhankelijk van de uitkomst van deze screening aangemeld voor een vervolgtraject.

Groepsaanpak
Ook werkt Team Centrum mee in de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren. Veldwerkers leggen contact op straat (met name in de Jordaan en Oostelijke Eilanden), maken buurt- en groepsanalyses, spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag, brengen hun problemen en wensen in kaart en bieden begeleidingstrajecten.

Samen Doen
Het team participeert in Samen Doen met het doel om – in nauwe afstemming met andere zorginstelllingen – gezinnen met complexe problematiek adequate zorg te bieden. Daarbij richten wij ons primair op de jongeren en jongvolwassenen in deze gezinnen, terwijl andere instellingen de ouders en jongere gezinsleden hulp bieden.

Vestiging
Nieuwezijds Voorburgwal 38 hs en kelder
1012 SB Amsterdam
T020- 6270144

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Centrum

Inloop
Maandag t/m vrijdag 10.00 uur – 15.00 uur

Spreekuur
Maandag t/m vrijdag 10:00 uur – 14:00 uur
Nieuwe intakes graag voor 13:00 uur melden !