Vestiging
Johan Huizingalaan 124 A
1065 JE Amsterdam
T 020 – 610 05 80

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Nieuw West 

Team Nieuw West biedt veldwerk, dienstverlening, begeleiding en toeleiding naar gespecialiseerde instellingen voor jongeren (13-23 jaar) met meervoudige problemen.

Groepsaanpak
Ook werkt Team Nieuw West mee in de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren. Veldwerkers leggen overal in het stadsdeel contact op straat, maken buurt- en groepsanalyses, spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag, brengen hun problemen en wensen in kaart en bieden begeleidingstrajecten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het jongerenwerk (van Stichting Dock en Combiwel) in zogenaamde Combiteams. De medewerker van het jongerenwerk focussen op vrijetijdsbesteding terwijl wij ons primair richten op de aanpak van problemen andere leefgebieden.

Meidenwerk Daarnaast voert team Nieuw West meidenveldwerk uit.

Pak je Kans In het kader van de Top 600 aanpak voeren we het project Pak je Kans uit. Onder regie van het stadsdeel bieden onze medewerkers intensieve begeleiding van jongeren uit de Top 600 die gemotiveerd zijn hun leven een positieve richting te geven. Op alle leefgebieden waar de jongeren problemen hebben worden oplossingen gerealiseerd, met een nadruk op wonen, werk en/of opleiding. Contactpersonen: Youssef el Mourabet en Jamil Madidi