Vestiging
Pinksterbloemstraat 1
1032 GH Amsterdam
T 020 – 494 58 90

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Noord

Team Noord biedt veldwerk, dienstverlening, begeleiding en toeleiding naar gespecialiseerde instellingen voor jongeren (13-27 jaar) met meervoudige problemen.

Groepsaanpak
Ook werkt Team Noord mee in de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren. Veldwerkers leggen overals in Noord contact op straat, maken buurt- en groepsanalyses, spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag, brengen hun problemen en wensen in kaart en bieden begeleidingstrajecten.

Daarnaast voert team Noord regelmatig speciale tijdelijke opdrachten uit in opdracht van stadsdeel Noord, zoals inventarisatie en aanpak meidenproblematiek, aanpak jeugdoverlast in het Noorderpark, inzet ten behoeve van 10-15 jarigen in de Vogelbuurt.

Samen Doen
Het team participeert in Samen Doen met het doel om – in nauwe afstemming met andere zorginstelllingen – gezinnen met complexe problematiek adequate zorg te bieden. Daarbij richten wij ons primair op de jongeren en jongvolwassenen in deze gezinnen, terwijl andere instellingen de ouders en jongere gezinsleden hulp bieden.