Vestiging
Oosterspoorplein 4
1093 JW Amsterdam
T 020 – 463 20 88

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Oost

Team Oost biedt veldwerk, dienstverlening, begeleiding en toeleiding naar gespecialiseerde instellingen voor jongeren (13-23 jaar) met meervoudige problemen. Financier: DMO

Groepsaanpak
Ook werkt Team Oost mee in de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren. Veldwerkers leggen contact op straat (met name in de Indische Buurt, Dapperbuurt, Transvaal en IJburg), maken buurt- en groepsanalyses, spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag, brengen hun problemen en wensen in kaart en bieden begeleidingstrajecten. Financier: stadsdeel Oost.

Meidenveldwerk
Team Oost voert meidenveldwerk uit en de meidenbus komt één keer in de week in dit stadsdeel.

Samen Doen
Team Oost participeert in Samen Doen met het doel om – in nauwe afstemming met andere zorginstelllingen – gezinnen met complexe problematiek adequate zorg te bieden. Daarbij richten wij ons primair op de jongeren en jongvolwassenen in deze gezinnen, terwijl andere instellingen de ouders en jongere gezinsleden hulp bieden.