Bezoekadres West
Witte de Withstraat 26 hs
1057 XX Amsterdam
T 020 – 6897314

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team West

Binnen stadsdeel West verricht Streetcornerwork veldwerk, zowel voor jongens als voor meiden. Daarnaast bieden wij jongeren en/of hun ouders een laagdrempelige vorm van begeleiding aan. Hierbij kunnen jonge tieners extra ondersteund worden bij het leren omgaan met geld en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden door middel van een  zakgeldproject. Binnen alle projecten worden jongeren en/of ouderen begeleid naar specialistische zorg.We leveren een bijdrage aan Samen Doen op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Het veldwerk is belangrijk om een groot bereik onder onze doelgroepen te realiseren. De inzet in Samen Doen mag daarom niet ten koste gaan van het veldwerk.
 • Door de dubbelfunctie veldwerk/Samen Doen biedt Streetcornerwork een ‘meerwaarde’ in Samen Doen.
 • Een fulltime veldwerker zet van de beschikbare uren de helft in op straat. De andere helft is voor inzet in Samen Doen én eigen caseload. Voor beide cliëntengroepen dient voldoende tijd beschikbaar te zijn.

Buurtpraktijkteams 
We leveren een bijdrage vanuit de volgende richtlijnen:

 • Betrek het lokale netwerk bij de oplossing, werk daarbij vanuit de kracht en laat diegene het probleem oppakken die daar ook goed in is;
 • Luister goed naar de vraag vanuit de straat, bewoners, klagers, beklaagden, etc;
 • Als je iets groots wilt bereiken begin je morgen met eerste stap, volg je hart, het gezonde verstand en je professionele ervaring;
 • Sta model, geef het voorbeeld aan mensen in het netwerk;
 • Wees zichtbaar in wat je doet, profileer je in je werk;
 • Gezamenlijke focus ( wat willen wij als team aanpakken en bereiken?);
 • Laagdrempelig en outreachend, korte lijnen en snel schakelen;
 • Betrek jongeren bij problemen en oplossingen.

Meidenveldwerk
Team West heeft apart meidenveldwerk. Meiden zijn in mindere mate op straat te vinden dan jongens. Met het meidenveldwerk komen we wel meiden tegen, maar zij zijn zelden op dezelfde plek terug te vinden. Daarbij zijn meiden gevoeliger dan jongens voor de weersomstandigheden als het gaat om hangen om straat. Bij slecht weer houden meiden zich liever binnen op. Zij zien elkaar dan op school, werk, thuis, of ze gaan gezamenlijk winkelen of wat drinken. We zetten iedere vrijdag de Meidenbus in om een groter bereik te realiseren. De bus doet de verschillende buurten aan, en rijdt langs scholen en winkelgebieden waar veel meiden komen. Het is belangrijk om zo laagdrempelig mogelijk hulp te bieden. Als meiden ons een paar keer hebben gesproken en ze niet het gevoel hebben dat de buitenwereld teveel op ze let, dan voelen ze zich vaak vrijer om te spreken over persoonlijke onderwerpen. Die laagdrempeligheid creëren we door te benadrukken dat alle meiden altijd welkom zijn, ook als ze gewoon verlegen zitten om een praatje of een kopje thee willen komen drinken.

Raadgevers
Migrantenouders uit stadsdeel West met vragen over hun kinderen vanaf 13 jaar kunnen terecht bij onze Marokkaanse en Turkse raadgever. Zij adviseren over de juiste hulp en pakken ook praktische problemen aan als dat nodig is.  Factsheet Raadgever

Zakgeldproject
In het zakgeldproject kunnen jongeren van 13 tot en met 17 jaar werken aan sociale vaardigheden, en werknemersvaardigheden. Ze maken kennis met verschillende werksoorten. Ze leren omgaan met geld, budgetteren en doelen stellen. Ze vergroten hun zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Daarnaast biedt het zakgeldproject een ingang bij ouders om in gesprek te gaan over opvoedvraagstukken en mogelijke andere vragen en/of problemen waar ze tegen aanlopen. Flyer zakgeldproject