Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Zuid

Team Zuid biedt veldwerk, dienstverlening, begeleiding en toeleiding naar gespecialiseerde instellingen voor jongeren (13-23 jaar) met meervoudige problemen.

Routeplanner/Meidenrouteplanner
Ook heeft Team Zuid een groot aandeel in de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren. Dit gebeurt onder de naam Routeplanner Veldwerkers leggen contact op straat, maken buurt- en groepsanalyses, spreken jongeren aan op overlastgevend gedrag, brengen hun problemen en wensen in kaart en bieden begeleidingstrajecten. De buurten waarop we focussen worden in overleg met het stadsdeel bepaald. Daarnaast beheren we een inloop, enerzijds voor jongeren van 12-18 jaar, anderzijds voor de 18plus-groep. Ook aan meiden wordt specifieke aandacht gegeven via de meiden-Routeplanner.

Jongeren aan het werk
Voor jongeren van 24-27 jaar zonder startkwalificatie of werkervaring bieden we via het project Jongeren aan het werk doelgerichte begeleiding naar een opleiding, leerwerktraject. Zuid. Voor meer informatie kun je mailen naar zuidwerkt@streetcornerwork.eu of bellen met Marjolein van Oostveen op: 06-43775 361 of Kees van Woensel op: 06-14013 595

Samen Doen
Het team Zuid participeert in Samen Doen met het doel om – in nauwe afstemming met andere zorginstelllingen – gezinnen met complexe problematiek adequate zorg te bieden. Daarbij richten wij ons primair op de jongeren en jongvolwassenen in deze gezinnen, terwijl andere instellingen de ouders en jongere gezinsleden hulp bieden.