Vestiging
Krimpertplein 3b
1104 PH Amsterdam
Tel: 020- 416 75 00

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers van team Zuidoost

Open spreekuur Blenchi (Caribische doelgroep) 12 tm 23 jaar) maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 t/m 14.00
Contactpersoon: Esther Macharius.

Open Spreekuur (volwassenen vanaf 27 jaar) donderdag en vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur Contactpersoon: lloyd Wassenaar

Team Zuidoost biedt veldwerk, dienstverlening, begeleiding en toeleiding naar gespecialiseerde instellingen voor jongeren (13-23 jaar) met meervoudige problemen.

Caribische doelgroep
Onder de naam Blenchi biedt team Zuidoost gerichte hulp aan jongeren met een Caribische achtergrond van 12-23 jaar. Het zijn jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden zoals huisvesting, financiën, scholing, arbeid etc.

Meidenwerk
Het meidenveldwerk richt zich tot meiden en jonge moeders in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 23 jaar. Doelstelling van dit project is; het verminderen van isolement onder de meiden en het versterken van een goede maatschappelijke positie voor deze specifieke groep meiden binnen de Nederlandse samenleving. Daaraan gekoppeld is het project Powergirls dat gericht is op het vergroten van de weerbaarheid van jonge vrouwen met een Caribische achtergrond. Onder deze groep komen relatief veel zwangerschappen voor op jonge leeftijd. Door trainingen op het gebied van seksualiteit, weerbaarheid en identiteit trachten wij invloed hierop uit te oefenen. Na de training zijn de meiden goed uitgerust om bewuste keuzes te maken ten opzichte van bovengenoemde thema’s. Tevens bezoekt de Meidenbus stadsdeel Zuidoost eens in de week.

Het Ambulant Jongeren Team (AJT)
Zij richten zich op jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 27 jaar oud met enkelvoudige en meervoudige problematiek en hulpvragen. Het AJT bestaat uit een jongerenwerker (Swazoom) en een veldwerker. De jongerenwerker richt zich op het opzetten van gerichte activiteiten ter bevordering van het contact met de doelgroep en de talentontwikkeling. De veldwerker richt zich op de hulpverlening en geeft regelmatig advies en informatie.

Samen Doen
Team Zuidoost participeert in Samen Doen met het doel om – in nauwe afstemming met andere zorginstelllingen – gezinnen met complexe problematiek adequate zorg te bieden. Daarbij richten wij ons primair op de jongeren en jongvolwassenen in deze gezinnen, terwijl andere instellingen de ouders en jongere gezinsleden hulp bieden.

Volwassenen-veldwerk (en hulpverlening)
Onderdeel van team Zuidoost is ook de hulp gericht op de volwassen doelgroep vanaf 27 jaar oud met meervoudige problemen. Nadruk ligt in de praktijk op Caribische en Spaanstalige mensen uit Zuidoost. Cliënten kunnen zich aanmelden bij het open spreekuur op donderdag en vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur.