Mensen uit Zuidoost met een Caribische of Spaanstalige achtergrond  en complexe problemen kunnen terecht bij het veldwerk voor volwassenen. Naast problemen op leefgebieden als wonen, financiën, werk en dergelijke, spelen taal(achterstand) en culturele verschillen een belangrijke rol bij deze doelgroep.

Onze veldwerker legt actief contact op straat en op andere plekken en houdt spreekuur op het kantoor aan het Krimpertplein 3-B op donderdag en vrijdag van 15.00 – 18.00 uur.

Vestiging
Krimpertplein 3b
1104 PH Amsterdam
T: 020-41675 00