Ben je tussen de 12 en 23 jaar en heb je problemen met bijvoorbeeld school, werk, wonen, financiën (waaronder schulden), justitie, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd, alcohol of drugsgebruik, dan kun je bij ons terecht voor advies of begeleiding.
Neem contact op met de vestiging of bel rechtstreeks een van onze veldwerkers. Samen kijken we dan welke hulp we je kunnen bieden en zo nodig verwijzen we je door.

Bijzonder in stadsdeel West zijn onze Raadgevers voor ouders.  Zij hebben als taak om de ouders (gezinnen) te benaderen van jongeren die we in West begeleiden. De raadgevers ondersteunen deze ouders bij opvoedvragen en bij sociaal-maatschappelijke problemen. Voor meer informatie kun je bellen naar onderstaande nummers. Factsheet Raadgever

Zakgeldproject
In het zakgeldproject kunnen jongeren van 13 tot en met 17 jaar werken aan sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Ze maken kennis met verschillende werksoorten. Ze leren omgaan met geld, budgetteren en doelen stellen. Ze vergroten hun zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Daarnaast biedt het zakgeldproject een ingang bij ouders om in gesprek te gaan over opvoedvraagstukken en mogelijke andere vragen en/of problemen waar ze tegen aanlopen.

Hier vindt u alle mobiele nummers van de medewerkers team West

Bezoekadres

Witte de Withstraat 26 hs
1057 XX Amsterdam
T 020 – 6897314