Naast opvang, woonbegeleiding, financiële hulp en sociaal medische hulp is dagbesteding belangrijk middel om stabiliteit te brengen in de leefsituatie van OGGZ-cliënten.

Dagelijks gaan op verschillende plaatsen in de stad werkploegen van WorkForce aan de slag met het schoonmaken van de openbare ruimte. Zij ruimen zwerfvuil op en onderhouden openbaar groen. Op die wijze biedt WorkForce dagelijks vele tientallen cliënten een zinvolle dagbesteding en draagt het bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. De WorkForce-cliënten ontvangen een vergoeding (‘dagloon’) voor het werk dat zij verrichten.