Een aantal islamitische jongeren dreigt te radicaliseren. Wanneer daarover signalen binnenkomen bij de gemeente (Openbare Orde & Veiligheid) kan deze dienst een beroep doen op enkele ‘specialisten’ van Streetcornerwork om met deze jongeren contact te leggen en hen te begeleiden naar deradicalisering. Onze medewerkers zijn gericht getraind voor de uitvoering van deze taak.