Jongeren
Streetcornerwork werkt enerzijds met jongeren van 13 tot 23 jaar (in sommige stadsdelen en projecten tot 27 jaar) met complexe problemen op het gebied van huisvesting, financiën, scholing, arbeid, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd, politie/justitie en zingeving. Overmatig alcohol- en drugsgebruik en gokken, soms uitmondend in verslaving, komen regelmatig voor, evenals psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke beperking. Veel cliënten hebben een migrantenachtergrond. Een deel van de jongeren (vaak de jongens) zorgen in groepsverband voor overlast op straat.

Langdurig verslaafden
Streetcornerwork werkt al sinds haar oprichting met een moeilijke groep drugsverslaafden. Een groep die niet bereikbaar is voor dat deel van de reguliere verslavingszorg, dat vooral gericht is op afkicken. Voor deze langdurig verslaafden is het meest haalbare doel een relatief stabiele leefsituatie met acceptatie van hun gebruik (‘harmreduction’).

Ons hulpaanbod is daarop ingericht, evenals het aanbod van sociaal medische voorzieningen en laagdrempelige opvang en dagbesteding. Ondanks dit toegespitste aanbod vallen er nog regelmatig cliënten uit. Ook dienen zich nieuwe verslaafden of andere OGGZ -cliënten aan. Streetcornerwork zoekt deze groep op en houdt hen goed in het oog.