Frans Banninck Cocqpenning voor Piet de Groot

Door de gemeente:
Donderdag 22 juni, heeft de Piet de Groot de Frans Banninck Cocqpenning voor zijn bijdrage aan de zorg en veiligheid in Amsterdam. Hij heeft de onderscheiding  ontvangen uit handen van locoburgemeester Laurens Ivens tijdens zijn afscheid ter gelegenheid van zijn pensioen.

Piet de Groot is in 1977 begonnen als veldwerker bij Stichting Streetcornerwork en werkte later als coördinator en manager. Ook toen hij leidinggevende was is hij mee blijven werken op straat waardoor hij goed wist wat er speelde in de openbare ruimte. Hij heeft aan de basis gestaan van de nu vanzelfsprekende integrale samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartijen. Hij is een fervent voorstander van de praktische haalbare oplossing. Hierdoor is hij al jarenlang een belangrijke en gewaardeerde adviseur van de gemeente Amsterdam.
Midden jaren 80 gaf Piet de Groot leiding aan het harddrugteam Zuidoost. Zijn team is erin geslaagd met veel gebruikers contact te leggen en deze te leiden naar de GGD en andere maatschappelijke voorzieningen. Vanwege de overlast die veroorzaakt werd door de harddruggebruikers legde Piet de Groot contacten met stadsdeelbestuurders, politie, buurtorganisaties en de woningbouwvereniging. Deze contacten zijn uitgegroeid tot belangrijke samenwerkingsverbanden in de stad. Ook bij de intensievere aanpak van overlastgevende druggebruikers in de binnenstad, vanaf 2005, droeg Piet de Groot bij aan het belangrijke samenwerking tussen gemeente en zorg- en veiligheidspartijen.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.