Angela Leenders West 06-14013678
Cerise Klijn West 06-34490507
Ellen Terbrack West 06-43168363
Maja Oomen West 06-14013490
Kees van Woensel Oost, Centrum 06-14013595
Alexandra Cwikla Oost, Centrum 06-14013709
Ilse de Wit Oost, Centrum 06 14014443
Bianca Mulder Nieuw-West 06-14013339
Nienke Water Nieuw-West 06-14013336
Geoffrey Jansen Nieuw-West 06-14013333
Janneke Gulen Teamleider 06-14013481
De Intensieve Preventieve Aanpak (iPA) is voor jongeren van 16-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en geen werk hebben. Onze medewerkers leggen actief contact met de jongeren en brengen hun vragen op het terrein van scholing en werk in kaart. Vervolgens gaan ze doelgericht aan de slag met toeleiding naar een opleiding, een leerwerktraject of een baan. Als psychosociale problemen of beginnende criminaliteit deelname aan een opleiding of werk belemmeren, wordt er een zorgtraject uitgezet. iPA is een gezamenlijk project van Streetcornerwork en Spirit.

Voor meer informatie: www.ipa-amsterdam.nl