De Intensieve Preventieve Aanpak (iPA) is voor jongeren van 16-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en geen werk hebben. Onze medewerkers leggen actief contact met de jongeren en brengen hun vragen op het terrein van scholing en werk in kaart. Vervolgens gaan ze doelgericht aan de slag met toeleiding naar een opleiding, een leerwerktraject of een baan. Als psychosociale problemen of beginnende criminaliteit deelname aan een opleiding of werk belemmeren, wordt er een zorgtraject uitgezet. iPA is een gezamenlijk project van Streetcornerwork en Spirit.

Voor meer informatie: www.ipa-amsterdam.nl