VIA is een effectieve aanpak voor jongeren die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. VIA krijgt ze weer aan de slag. VIA pakt samen met de jongeren alle factoren aan die tussen hen en een zinvolle dagbesteding staan. Denk daarbij aan schulden, psychische problemen, huisvesting enzovoort.

De VIA-coach onderzoekt met de jongeren wat ze zelf kunnen oplossen of waar ze terecht kunnen voor passende hulp. De VIA-coach bezoekt jongeren in hun eigen omgeving, werkt laagdrempelig en gaat mee naar afspraken. Daarnaast let de coach altijd op de mogelijkheden en talenten van de jongeren. Zo worden zij gestimuleerd om de regie in handen te nemen, met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. VIA heeft geen wachtlijsten en er is geen beschikking nodig om aan te melden.

VIA is er voor jongeren die:

  • Tussen de 18 en 27 jaar zijn
  • Zijn uitgevallen op school/werk of dreigen dat te doen
  • Problemen hebben op meerdere leefgebieden
  • Nog onvoldoende begeleiding krijgen of daar niet aankomen
  • Open staan voor hulp en daar zelf een bijdrage aan te willen leveren
  • (Regio)binding hebben met Amsterdam

Voor meer informatie en aanmeldingen zie www.via.vbscw.nl