Streetcornerwork begeleidt met het project 23+ jongeren tussen de 23 en 27 jaar op alle leefgebieden. Het einddoel passende dagbesteding, maar tijdens het traject worden alle obstakels die werk of school in de weg staan aangepakt. Het gaat om jongeren met meervoudige problematiek die moeilijk aankomen bij hulpverleningsinstanties. Tijdens de praktische en laagdrempelige begeleiding worden ze gestimuleerd zelf met hun problematiek aan de slag te gaan, waardoor ze na het traject zelfredzaam genoeg zijn om op eigen benen te staan. Zo wordt er gefocust op een lange termijn effect voor de jongere.

Aanmelden als de jongere

Tussen de 23 en 27 jaar is:

  • Problemen met inkomen/financiën heeft;
  • Problemen met scholing/werk heeft;.
  • Problemen op meerdere overige leefgebieden heeft;
  • Graag begeleiding wil om zijn leven weer op de rit te krijgen.

Wat bieden wij

Intensieve laagdrempelige begeleiding:

  • Hulp bij praktische problemen;
  • Goede contacten en korte lijnen met DWI, scholen en werkgevers;
  • Warme overdracht richting hulpverleningsinstanties.