Meiden zijn – anders dan jongens – veel minder zichtbaar op straat en veroorzaken meestal geen overlast. Dit betekent niet dat meiden geen hulp nodig hebben. Zij hebben hun eigen problemen zoals een negatief zelfbeeld, verwaarlozing, seksueel misbruik, loverboy-praktijken en huiselijk geweld. Daarnaast kampen ze vaak met psychische problemen, schulden, een stressvolle situatie thuis of problemen op school.

Meiden lopen niet makkelijk binnen bij de hulpverlening en zijn minder goed te benaderen als groep. Zij hebben baat bij een individuele en outreachende benadering. Contactlegging loopt meer via informele contacten, via andere meiden en sociale media. Nadat de meidenwerkster contact heeft gelegd en vertrouwen heeft gewonnen, wordt een individueel begeleidingstraject opgezet. Deze begeleiding bestaat uit stimuleren en motiveren en op een praktische manier oplossingen aandragen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde instellingen in. De meidenwerkster treedt daarbij op als intermediair.

Powergirls
Gekoppeld aan het meidenwerk organiseren we in Zuidoost en Oost een empowerment trainingsprogramma  voor meiden (Powergirls). Dit project richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van jonge vrouwen met een Caribische achtergrond. In deze groep komen relatief veel zwangerschappen op jonge leeftijd voor. Tijdens de trainingen komen onder andere seksualiteit, weerbaarheid en identiteit uitgebreid aan bod. Na deze training zijn de meiden beter toegerust om bewuste keuzes te maken.