METHODIEK STRAATHOEKWERK: EFFECT & ONDERBOUWING

In samenwerking met het lectoraat Youth Spot zijn wij dit jaar gestart met een onderzoek naar de methodiek Straathoekwerk. Deze methodiek is een meer dan 40 jaar oude outreachende werkwijze waarbij professionals de doelgroep actief benaderen en verder proberen te helpen. De doelgroep bestaat uit jongeren en volwassenen die geen gebruik maken van reguliere voorzieningen terwijl hier wel aanleiding voor is.

Lees hier meer