Het team van Veldwerk Amsterdam is gericht op personen met OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) problematiek. Het doel is opsporen, contact maken, motiveren en toe leiden naar passende hulpverleningstrajecten. In de dagelijkse praktijk is bij OGGZ sprake van problematiek op het gebied van verslaving en/of psychiatrie. Vaak zijn deze mensen zorgmijdend en komen zij regelmatig in aanraking met politie en justitie.
Ook sporen de veldwerkers de doelgroep die uit beeld zijn geraakt op en leveren hen zo mogelijk aan bij instellingen en organisaties.
Daarnaast interveniëren en bemiddelen de veldwerkers snel bij onrust en conflicten in drugs-en overlastgebieden.
Mensen zonder OGGZ problematiek wordt advies gegeven, mensen zonder regiobinding wordt een aanbod tot repatriëring gedaan; zowel naar binnen- als buitenland.

Voor meer informatie: Veldwerk Amsterdam