Sinds 1972: Er-op-af’ overdag, ’s avonds of ’s nachts: veldwerkers werken wanneer dat nodig is.

Actief er-op-af ! Dat staat centraal in de werkwijze van Streetcornerwork.

Wij werken met mensen die veelal meervoudige problemen hebben. Ze zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij zoeken zelf geen hulp. Of geboden hulp sluit niet aan bij hun vraag, hun leefstijl, manier van communiceren of slaat niet aan omdat ze niemand meer vertrouwen. Het zijn (groepen) jongeren, (jong-)volwassenen en OGGZ-cliënten: dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden en mensen met psychiatrische problematiek.

Onze veldwerkers weten deze mensen te bereiken. Ze zoeken actief contact met hen in hun eigen omgeving. Streetcornerwork biedt laagdrempelige, praktische hulp. We brengen problemen in kaart en werken samen aan oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde instellingen in en fungeren als intermediair tussen onze cliënten en de reguliere hulpverlening.

Daarnaast hebben we een aanbod voor jongeren die vroegtijdig school (dreigen te) verlaten, inloop- en activiteitencentra. En werkprojecten voor OGGZ-cliënten.

Mensen weer op eigen kracht mee laten doen in de samenleving is onze leidraad. Want er is altijd perspectief.