Al meer dan 40 jaar biedt Streetcornerwork hulp aan jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met meervoudige problemen. Deze mensen zijn niet (meer) in staat om zelf hulp te zoeken. Onze veldwerkers zoeken ze actief op en helpen ze verder.

Jeugd
Streetcornerwork werkt enerzijds met jongeren van 12 tot 27 jaar met complexe problemen op het gebied van huisvesting, financiën, scholing, arbeid, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd, politie/justitie en zingeving. Veel cliënten hebben een migranten-achtergrond. Een deel van de jongeren (vaak de jongens) zorgen in groepsverband voor overlast op straat. Voor de meisjes komen hier vaak een negatief zelfbeeld, verwaarlozing, sexueel misbruik, loverboy-praktijken en huiselijk geweld bij.

“Stap in je eigen toekomst” is ons motto. We helpen onze cliënten zichzelf verder te helpen.

Volwassenen
Anderzijds werkt Streetcornerwork al sinds haar oprichting met een moeilijke groep drugsverslaafden. Een groep die niet bereikbaar is voor de reguliere verslavingszorg, die vooral gericht is op afkicken. Voor deze langdurig verslaafden is het meest haalbare doel een relatief stabiele leefsituatie met acceptatie van hun gebruik.

Werkwijze en produkten
Onze outreachende werkwijze, de benadering van onze doelgroep in hun eigen leefomgeving en onze grote deskundigheid, leveren een aanpak op die werkt.

Actieve contactlegging, toeleiding, hulpverlening, regievoering/casemanagement en dagbesteding vormen de clusters waarin we onze producten aanbieden. Binnen dit aanbod levert Streetcornerwork graag integrale hulp en maatwerk. Verschillende combinaties van producten zijn mogelijk. In veel gevallen wordt gekozen voor een combinatie van individuele-  en groepsbenadering en bestrijding van overlast op straat.

Dagbesteding / Schoonhouden openbare ruimte
In het kader van de dagbesteding van onze OGGZ-cliënten kunnen bedrijven en instellingen werkploegen (“Workforce”) inhuren die de openbare ruimten in de directe omgeving schoonmaken: zwerfafval wordt opgeruimd en openbaar groen wordt onderhouden. Dit alles tegen een redelijke prijs. Workforce draagt zo bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad en voor tientallen cliënten (die een “dagloon” ontvangen) betekent dit een zinvolle dagbesteding. Onder meer het Okurahotel, het Concertgebouw en Het Amsterdamse Bos hebben onze diensten reeds ingehuurd.

Bel ons
Streetcornerwork is succesvol, zowel in de aantallen cliënten die we weten te bereiken, als in de resultaten die we behalen met onze cliënten. Hiernaast zijn we een ter zake zeer deskundige, betrouwbare, communicatieve en betrokken partner voor onze opdrachtgevers.

De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Heemstede, Velsen, Heemskerk, Woerden en Uithoorn maken reeds gebruik van onze diensten.

Bent u als gemeente of bedrijf geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u meer  weten over de mogelijkheden dan kunt u telefonisch contact opnemen met directeur Robin de Bood onder nummer 020 – 6239767.