Antoinette Tanja

Functie: Voorzitter

Sinds 2008 ben ik met veel plezier en inzet voorzitter van de Raad van Toezicht van de Volksbond. Ik heb een politieke loopbaan; was gemeenteraadslid in Amsterdam, dagelijks bestuurder in het stadsdeel Oost en Statenlid.  Daarnaast werk ik als projectleider op het terrein van zorg, welzijn en arbeidsmarkt.

Ik ben opgegroeid in Amsterdam en als een echte Amsterdammer trots op de stad. Niet iedereen kan mee in de vaart van alle dag en is even succesvol. Maar iedereen heeft wel bijzondere kwaliteiten en capaciteiten, ook als het leven minder gaat. Ik wil dat we ertoe bijdragen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

We gaan een mooie tijd tegemoet: door de samenwerking met Streetcorner kunnen we meer mensen bereiken met een breed aanbod. Samen met de andere Bestuursleden en natuurlijk onze beide directeuren wil ik mij daarvoor inzetten.

Patrick Lauwers

Functie: Penningmeester

Loopbaan:
Sinds 2009 ben ik zelfstandig ondernemer. Samen met een collega hebben wij twee coöperaties opgericht voor advies, interim- en projectmanagement binnen de Gezondheidszorg en Bouw. Daarnaast ben ik lid RvT bij Doenja dienstverlening in Utrecht. Een prachtige welzijnsorganisatie met sociaal makelaars. Recent ben ik voorzitter van Grasboom Amersfoort, een ouderinitiatief voor jong volwassenen met Autisme (ASS). Sinds december wonen er 15 jonge mensen zelfstandig in een nieuwe woonvoorziening waarbij er via het PGB maatwerk zorg wordt geleverd.

 Ben mijn loopbaan begonnen als officier bij de Koninklijke Marine en gevaren op onderzeeboten en fregatten. Daarna 21 jaar werkzaam in de consultancy bij Mercuri Urval, PwC en ConQuaestor.

Een sterk geloof in het talent van mensen. Met energie, creativiteit en enthousiasme probeer ik mensen te bewegen hun talent te ontplooien. Ik ben een optimist voor wie het ‘glas altijd half vol is’. Regelmatig doe ik mee met het ‘ondernemen-project’ bij de Baander. Dit is een school voor praktijkonderwijs in Amersfoort, bedoeld voor leerlingen die het vmbo niet kunnen volgen. Samen met een klein team van leerlingen bedenken we een project waarmee geld kan worden verdient. Uiteraard wordt het project daarna uitgevoerd. De opbrengsten zijn voor het schoolkamp aan het einde van het schooljaar. En ieder jaar ben ik weer verrast door hun inzet en gedrevenheid om iets te willen presteren. Ben ze altijd zeer dankbaar over wat ze mij (onbewust) leren!

Marieke van den Berg

Functie: Penningmeester

Loopbaan:

Sinds 2 jaar Sr. P&O Adviseur bij de William Schrikker Groep. Ik hou mij daar vooral bezig met reorganisaties en sociale plannen, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.

Voordat ik bij PGGM werkte, was ik vakbondsbestuurder en in die functie heb ik cao’s en sociale plannen afgesloten in de Zorgsector en de Onderwijssector. Ik ben politicoloog van origine en heb een paar jaar geleden en Master HRM aan de UvA gedaan.

Al sinds 1985 woon ik in Amsterdam en ik vind het leuk en belangrijk om een bijdrage aan de stad te leveren. Dat kan ik doen met mijn bestuurservaring. De afgelopen 9 jaar was ik bestuurslid bij Vluchtelingenwerk Amsterdam en nu ben ik blij mijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor de Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork.

Robert Flos

Functie: Bestuurslid

Loopbaan:
In maart 2017 ben ik met veel enthousiasme aangetreden als bestuurslid bij de Volksbond Streetcornerwork. Ik woon samen met mijn vriend in Amsterdam Oud-West. Mijn ‘bouwjaar’ is 1968.  Sinds juni 2016 werk ik bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (zeg maar het Veiligheidshuis van de regio Amsterdam) als projectleider voor jongvolwassen stelselmatige daders. Hiervóór heb ik 20 jaar bij ministeries gewerkt: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (o.a. grotestedenbeleid, jeugd en veiligheid) en Veiligheid en Justitie (o.a. aanpak overlast en onveiligheidsgevoelens).
Daarnaast ben ik ook politiek-bestuurlijk actief (geweest). Ik ben 16 jaar actief geweest in de Amsterdamse politiek voor de VVD: 12 jaar gemeenteraad (tot 2014) en 4 jaar deelraad Oud-West (1998-2002). Sinds 2013 zit ik in de Raad van Toezicht van de Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam.

Het werk van Volksbond Streetcornerwork vind ik zo belangrijk omdat ik zowel in mijn werk als in mijn politieke activiteiten heb gezien hoe belangrijk een goede opvang van dak- en thuislozen, (ex-)psychiatrische patiënten en zwerfjongeren is voor henzelf, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad en zijn inwoners.

 

.

Hanneke van Riessen

Functie: Bestuurslid

Loopbaan:

  • Van 1990-2010: werkzaam geweest bij Spirit, jeugdhulpverlening.  Gestart als groepsleidster in de meisjeshulpverlening. De laatste 13 jaar als manager op allerlei afdelingen, teams en projecten met allerlei doelgroepen. Residentiële opvang, ambulante zorg, nieuwe perspectieven, gezinsbegeleidingen.
  • In 2010: opleidingsmanager bij het ROC van Amsterdam , college Zuidoost. Leerlingen met niveau 1 (entree opleiding), en manager bij niveau 2 (startkwalificatie) en manager van “Stagepunt.”
  • Sinds mei 2014: opleidingsmanager bij Jan des Bouvrie College, ROCva, opleiding op niveaus 3 en 4 voor Mode en interieur.

Met veel enthousiasme en gedrevenheid doe ik mijn werkzaamheden. Daarbij staat de klant altijd centraal. Ik kies voor dynamiek, verandering en vernieuwing.

Het is belangrijk om met elkaar het verschil te kunnen maken. Mijn focus is anderen in hun kracht te zetten en hen de verantwoordelijkheid geven.
Mijn bevlogenheid voor jongeren, mijn directieve manier van leidinggeven, mijn positivisme en mijn loyaliteit zet ik in. Mijn competenties zijn klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht.

Theo van Ooi

Functie: Bestuurslid

Loopbaan:

Ik ben werkzaam in de zorg sinds 1980 in verschillende rollen en functies. Na een ingrijpend life-event in de jaren negentig heb ik bewust gekozen voor een rol in behartiging van cliëntenbelangen in zorg. Aanvankelijk in de GGz en Maatschappelijk Opvang. Later zijn Jeugdzorg, Forensische psychiatrie, vrouwenopvang en ouderenzorg daar bij gekomen.

Na jaren in dienstverband te hebben gewerkt geef ik sinds 2015 als zelfstandig ondernemer advies, training en coaching/supervisie aan medezeggenschap zorgbreed. Vaak direct in relatie / combinatie met bestuurders. Om zo invloed te organiseren die leidt tot gezamenlijk behartigen van de belangen van cliënten èn organisatie.

Maart 2018 ben ik voorgedragen als lid van het bestuur van Volksbond- Streetcornerwork op bindende voordracht van de cliëntenraad. Een hele eer.

Lidmaatschap van het bestuur is een manier om met mijn ervaring in zorg voor jongeren, dak- en thuisloze en kwetsbare mensen (vaak dicht bij hun dagelijks leven) inbreng vanuit hun perspectief direct in te brengen in het toezicht op de organisatie. Toezicht houden met in het achterhoofd alle perspectieven (cliënt, medewerker èn organisatie) is illustratief voor mijn visie op dit werk. Alleen zó kan ik bijdragen aan waardevol toezicht.

Monique Brewster

Functie: Bestuurslid

Loopbaan:

Ik stel mij graag voor als nieuw bestuurslid van de Volksbond Streetcornerwork. Mijn naam is Monique Brewster. Ik woon met mijn gezin in Amsterdam en ik werk nu als directeur bij een kleine woningcorporatie in Leusden na bijna twintig jaar bij Amsterdamse corporaties gewerkt te hebben waarvan het grootste deel  tijdens de vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer.

Naast mijn werk ben ik toezichthouder bij de Stichting Westelijke Tuinsteden,  15 basisscholen in Amsterdam Nieuw West  en zet ik mij als voorzitter van de vriendenstichting in voor het CBK Zuidoost.

Mijn werk  doe ik vanuit de overtuiging dat je niet alleen voor jezelf leeft. Dat is voor mij ook de motivatie om mij in te zetten voor maatschappelijke instellingen als Volksbond Streetcornerwork.