Philippe de Jong

Functie: Voorzitter

Loopbaan:
Graag stel ik mij aan u voor. Ik studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociologie in Utrecht. Na afronding hiervan was ik werkzaam in diverse functies in de (forensische) zorg. Aansluitend stapte ik over naar de rijksoverheid, waar ik in mijn laatste functie (mede)verantwoordelijk was voor de inkoop van (forensische) zorg. Vanaf 2010 ben ik partner en eigenaar van Aardoom & de Jong en YEPP, een adviesbureau en leiderschapsprogramma gericht op het publieke domein.
Ik vind het zeer belangrijk dat mensen die kwetsbaar zijn onze steun krijgen. Uitgaan van ieders talenten is hierbij van onschatbare waarde. Ik wil hier met veel passie en energie mijn bijdrage aan leveren.

Marieke van den Berg

Functie: Penningmeester

Loopbaan:

Sinds 2 jaar Sr. P&O Adviseur bij de William Schrikker Groep. Ik hou mij daar vooral bezig met reorganisaties en sociale plannen, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.

Voordat ik bij PGGM werkte, was ik vakbondsbestuurder en in die functie heb ik cao’s en sociale plannen afgesloten in de Zorgsector en de Onderwijssector. Ik ben politicoloog van origine en heb een paar jaar geleden en Master HRM aan de UvA gedaan.

Robert Flos

Functie: lid van Raad van Toezicht

Loopbaan:
In maart 2017 ben ik met veel enthousiasme aangetreden als lid van Raad van Toezicht bij de Volksbond Streetcornerwork. Ik woon samen met mijn vriend in Amsterdam Oud-West. Mijn ‘bouwjaar’ is 1968.  Sinds juni 2016 werk ik bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (zeg maar het Veiligheidshuis van de regio Amsterdam) als projectleider voor jongvolwassen stelselmatige daders. Hiervóór heb ik 20 jaar bij ministeries gewerkt: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (o.a. grotestedenbeleid, jeugd en veiligheid) en Veiligheid en Justitie (o.a. aanpak overlast en onveiligheidsgevoelens).
Daarnaast ben ik ook politiek-bestuurlijk actief (geweest). Ik ben 16 jaar actief geweest in de Amsterdamse politiek voor de VVD: 12 jaar gemeenteraad (tot 2014) en 4 jaar deelraad Oud-West (1998-2002). Sinds 2013 zit ik in de Raad van Toezicht van de Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam.

Het werk van Volksbond Streetcornerwork vind ik zo belangrijk omdat ik zowel in mijn werk als in mijn politieke activiteiten heb gezien hoe belangrijk een goede opvang van dak- en thuislozen, (ex-)psychiatrische patiënten en zwerfjongeren is voor henzelf, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad en zijn inwoners.

 

.

Meltem Kaya

Functie: Lid Raad van  Toezicht

Loopbaan:

Sinds 1 januari 2019 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Volksbond Streetcornerwork. Ik ben zelfstandig adviseur & interim-manager in de publieke sector. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als directeur van een geboortekliniek, was ik gemeenteraadslid in Amsterdam en werkte ik bij de Nederlandse Zorgautoriteit op het gebied van de bekostiging en toezicht van de langdurige zorg en hield ik me ook bezig met dossiers op het gebied van strategie.

 

Theo van Ooi

Functie: Lid Raad van Toezicht

Loopbaan:

Ik ben werkzaam in de zorg sinds 1980 in verschillende rollen en functies. Na een ingrijpend life-event in de jaren negentig heb ik bewust gekozen voor een rol in behartiging van cliëntenbelangen in zorg. Aanvankelijk in de GGz en Maatschappelijk Opvang. Later zijn Jeugdzorg, Forensische psychiatrie, vrouwenopvang en ouderenzorg daar bij gekomen.

Na jaren in dienstverband te hebben gewerkt geef ik sinds 2015 als zelfstandig ondernemer advies, training en coaching/supervisie aan medezeggenschap zorgbreed. Vaak direct in relatie / combinatie met bestuurders. Om zo invloed te organiseren die leidt tot gezamenlijk behartigen van de belangen van cliënten èn organisatie.

Monique Brewster

Functie: Lid Raad van Toezicht

Loopbaan:

Ik stel mij graag voor als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Volksbond Streetcornerwork. Mijn naam is Monique Brewster. Ik woon met mijn gezin in Amsterdam en ik werk nu als directeur bij een kleine woningcorporatie in Leusden na bijna twintig jaar bij Amsterdamse corporaties gewerkt te hebben waarvan het grootste deel  tijdens de vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer.

Naast mijn werk ben ik toezichthouder bij de Stichting Westelijke Tuinsteden,  15 basisscholen in Amsterdam Nieuw West  en zet ik mij als voorzitter van de vriendenstichting in voor het CBK Zuidoost.

Mijn werk  doe ik vanuit de overtuiging dat je niet alleen voor jezelf leeft. Dat is voor mij ook de motivatie om mij in te zetten voor maatschappelijke instellingen als Volksbond Streetcornerwork.