In diverse settings biedt Streetcornerwork hulp aan ouders en gezinnen.

Raadgevers
De raadgevers in stadsdeel West hebben als specifieke taak de ouders (gezinnen) te benaderen van jongeren die wij begeleiden. Wij ondersteunen deze ouders bij opvoedvragen en bij sociaal-maatschappelijke problemen.

Scholing en begeleiding
Bij de Verbindende Integrale Aanpak (VIA) betrekken we de ouders (gezinnen) bij de begeleiding van de jongeren, zeker als ze nog minderjarig zijn of als er sprake is van beginnende criminaliteit. Meer informatie kun je vinden op de website. www.via.vbscw.nl

Veldwerk
Ook onze veldwerkers geven regelmatig advies aan ouders (gezinnen). Veldwerkers zijn weliswaar primair gericht op hulpvragen van jongeren, indien mogelijk betrekken zij ouders of andere familieleden bij het proces. Ook in Samen Doen verband krijgen onze veldwerkers met hulpvragen van ouders en gezinnen te maken.