Succesvolle inzet Streetcornerwork Hillegom

Jongeren in Hillegom zorgden voor veel overlast. De laatste tijd daalt het aantal meldingen gelukkig weer. Dat is mede dankzij de inzet van Streetcornerwork. In de reeks ‘leren van elkaar’ is leidinggevende Joost van Hienen gevraagd wat de succesformule is. Lees het interview met Joost van Hienen:

25 april 2018
Het aantal meldingen van jeugdoverlast in de gemeente Hillegom daalde de afgelopen tijd. Dit komt onder andere door de inzet van Streetcornerwork vertelt Teamleider Joost van Hienen. Streetcornerwork staat in de database aanpakken jeugdgroepen en is beoordeeld als een veelbelovende aanpak. ​​​​​​​

Kun je vertellen wat de reden was om juist de aanpak Streetcornerwork in te zetten?
De gemeente en politie maakten zich zorgen over een groep jongeren die overlast veroorzaakten. Tot dan toe was er vooral handhavend opgetreden, maar die acties hadden onvoldoende resultaat. Uit de groepsscan kwam vervolgens naar voren dat in Hillegom de zorg en veiligheid niet goed op elkaar aansloten. Ook werd duidelijk dat het jongerenwerk onvoldoende kennis had over de groep en niet in contact stond met zwaardere groepen in de gemeente. Dat bij elkaar was reden om onder andere Streetcornerwork in te zetten.

In Hillegom heeft Streetcornerwork meteen geïnvesteerd in de relaties met jongeren. We waren snel in staat om een positieve invloed uit te oefenen op het gedrag van een aantal jongeren. We boden de jongeren perspectief en konden een aantal ouders succesvol betrekken bij een individuele aanpak. Wij zijn natuurlijk trots op het resultaat maar wij doen en kunnen dat niet alleen. Juist de samenwerking met alle partners maakt onze aanpak succesvol. Streetcornerwork is nu een onderdeel van de aanpak ‘project Jeugd Hillegom’. Samen met partners nemen we deel aan de Zorg- en Veiligheidstafel.

Waar liggen kansen om de samenwerking te verbeteren?
Streetcornerwork heeft waardevolle contacten kunnen leggen met de Hillegomse jongeren. Het jongerenwerk is daar in het verleden onvoldoende in geslaagd, en zij pakken nu de handschoen op om meer positie op te bouwen bij verschillende groepen. Intussen heeft de gemeente het jongerenwerk een aantal ontwikkelopgaven meegegeven, die we nu actief oppakken.

Wat is volgens jou de meerwaarde van de combinatie van een aantal maatregelen die de afgelopen tijd in Hillegom zijn ingezet?
Samenwerking is de sleutel. Iedereen heeft hard gewerkt aan een betere samenwerking en afstemming. Uit ervaring weet ik dat nauwe samenwerking niet vanzelf gaat. De gemeente heeft met succes de regie op het proces gepakt en het veiligheidsdomein met het sociaal domein goed weten te verbinden. Complexe casuïstiek kan nu beter worden opgepakt.

Nu is het nodig om deze nieuwe aanpak door te zetten. Het gevaar is dat als de overlast afneemt, ook de aandacht voor de jeugd weer verslapt. Investeer dus op tijd in de broertjes en zusjes. Pak door en blijf investeren in preventie. Het zou goed zijn als de Zorg- en Veiligheidstafel ook in toekomst een vaste plek in Hillegom krijgt. Wellicht in samenwerking met Lisse en Teylingen.

Wat wil je andere organisaties die in verschillende gemeenten met jongeren op straat werken, meegeven voor de aanpak rondom jeugdgroepen en jeugdoverlast?
Je moet er zijn op de plek waar je nodig bent. Werk op straat maar ook achter de voordeur aan de keukentafel. Werk op een empathische wijze aan de intrinsieke motivatie bij de jongeren om echte veranderingen in gang te zetten. Als er al contact is met de jeugd voordat het echt uit de hand dreigt te lopen, kun je effectief interveniëren bij overlast en erger voorkomen. Presentie is de essentie van preventie!